світло

тепло

вода

підтримка
У міському управлінні освіти і науки працює гаряча телефонна лінія. За потреби звертайтесь щоп'ятниці з 9.00 до 10.00 за телефоном (03849) 5-15-07. Урядова «гаряча лінія» з питань протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству щодо дітей 15-47. Інспектор ювенальної превенції Придруга Петро Омелянович, тел. 0681004892.

Положення про Школу сприяння здоров'ю

Положення

про Школу сприяння здоров'ю

Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу №14

у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня

з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії

Хмельницької області

 

Організація оздоровчо-освітнього процесу

 1. Оздоровчо-освітня робота Школи сприяння здоров'ю здійснюється відповідно до плану навчально-виховної роботи школи, затвердженого педагогічною радою.
 2. Школа сприяння здоров'ю координує та спрямовує в єдине русло валеологічну освіту і реалізацію завдань щодо збереження і зміцнення здоров'я учнів відповідно до їх вікових особливостей та індивідуальних здібностей.
 3. Школа сприяння здоров'ю налагоджує зовнішні зв'язки школи з метою залучення зусиль громадськості та організацій міста до зміцнення та покращення здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу.
 4. Школа сприяння здоров'ю проводить широку просвітницьку роботу з батьками з метою втілення ідей здорового способу життя в родинах.

Учасники оздоровчо-освітнього процесу

1. Учасники оздоровчо-освітнього процесу в навчальному закладі, де діє Школа сприяння здоров'ю є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, медичний працівник, батьки та представники громадськості.                    

2. Учні навчального закладу знаходяться під опікою Школи сприяння здоров'ю та мають право на:

 • безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та проведення позакласних занять;
 • користування спортивною та лікувально-оздоровчою базою;
 • участь у різних видах оздоровчої діяльності;
 • захист від будь-яких видів діяльності, які можуть зашкодити здоров'ю;
 • пропагувати здоровий спосіб життя. Вони зобов'язані:
 • підвищувати рівень знань про здоров'я;
 • дотримуватись норм здорового способу життя;
 • підтримувати позитивний психологічний мікроклімат в учнівському колективі, у сім'ї та мікрорайоні;
 • сприяти здоровим стосункам між учнями, педагогами, батьками та серед населення в цілому.

3. Педагогічні працівники мають право:

 • бути членом координаційної ради Школи сприяння здоров'ю;
 • на сприятливі умови своєї педагогічної діяльності;
 • підтримку адміністрації   в      інноваційній   діяльності   щодо формування культури здоров'я учнів;
 • на користування  оздоровчо-спортивною  базою для  зміцнення власного здоров'я;
 • вносити пропозиції керівництву Школи сприяння здоров'ю щодо поліпшення оздоровчо-освітнього процесу.

Вони зобов'язані:

 • сприяти збереженню здоров'ю учнів; формувати здоровий спосіб життя;
 • створювати в навчальному закладі позитивний мікроклімат;
 • надавати можливість розкрити найбільш повно свої фізичні, психічні та соціальні можливості;
 • сприяти здоровим стосункам між учнями, педагогами та батьками; особистим прикладом утверджувати культуру взаємостосунків між учнями і колегами;
 • виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку школи;
 • постійно підвищувати рівень знань з питань гігієни, психології спілкування;
 • здійснювати соціально-правовий захист учнів школи.

4. Батьки учнів навчального закладу, де діє Школа сприяння здоров'ю мають право:

 • бути обраним членом координаційної ради Школи сприяння здоров'ю;
 • звертатися до органів управління освітою, директора школи, голови Школи сприяння здоров'я школи з питань охорони і збереження здоров'я дітей;
 • приймати рішення щодо участі дитини в оздоровчій діяльності навчального закладу;
 • брати участь у заходах спрямованих на поліпшення організації оздоровчо-освітнього процесу;
 • забезпечувати ефективне використання місцевих ресурсів для підтримки роботи Школи сприяння здоров'я.

Вони зобов'язані:

 • забезпечувати умови для збереження і зміцнення здоров'я дітей в родині з тим, щоб процес формування культури здоров'я був неперервним;
 • постійно дбати про фізичне, психічне, моральне здоров'я дітей; створювати належні умови для їх розвитку;
 • активно впроваджувати ефективні технології збереження і зміцнення здоров'я;
 • сприяти здоровим стосункам між учнями, педагогами, батьками.

Управління Школою сприяння здоров'ю

 1. Керівним органом Школи сприяння здоров'ю є координаційна рада сприяння здоров'ю, що формується із осіб найбільш зацікавлених в реалізації програм сприяння здоров'ю учнів .
 2. Координаційна рада сприяння здоров'ю здійснює вибір форм, методів і засобів валеологічного навчання та виховання учнів, визначає обсяг і зміст оздоровчо-освітніх заходів, відповідно до положень Закону «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, статуту Кам'янець-Подільського НВК №14, відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, стану їх здоров'я.
 3. Школа сприяння здоров'ю в школі працює на засадах добровільності, колегіальності, самоврядування.

Матеріально-технічна база

 1. Матеріально-технічна база Школи сприяння здоров'ю складається з цінностей НВК №14.
 2. Заклад та Школа сприяння здоров'ю прагнуть поліпшення матеріально-технічної бази, що сприяє покращенню фізичного, психологічного, соціального та морального здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

Зовнішні зв'язки

           Школа сприяння здоров'ю при погодженні з адміністрацією школи має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями відповідно до законодавства.

Наша адреса

32300 Хмельницька обл.,

м. Кам’янець-Подільський,

вул. Героїв Небесної Сотні, 17

E-mail та телефон

kp.nvk14@gmail.com

school14_2007@ukr.net

(03849) 5-14-16 (молодша школа)

(03849) 5-14-26 (старша школа)

Наш хостинг-провайдер