світло

тепло

вода

підтримка
У міському управлінні освіти і науки працює гаряча телефонна лінія. За потреби звертайтесь щоп'ятниці з 9.00 до 10.00 за телефоном (03849) 5-15-07. Урядова «гаряча лінія» з питань протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству щодо дітей 15-47. Інспектор ювенальної превенції Придруга Петро Омелянович, тел. 0681004892.

Основні завдання навчально-виховної роботи в НВК №14

   Шкільна освіта відіграє дуже важливу роль у житті людини. Саме через неї передаються моральні і духовні ідеали, які характеризують нас як особистість. У школі ми, як відомо, отримуємо не тільки знання, ми вчимося жити в суспільстві. Однією з важливих тенденцій у сучасній педагогіці є формування творчої, самодостатньої й активної особистості, яка буде здатна жити у злагоді з собою і суспільством. Школа закладає той фундамент у свідомості дитини, завдяки якому згодом вона зможе проявити свої індивідуальні якості. Кожна дитина – в першу чергу унікальна особистість з неповторним набором якостей і можливостей. Для вчителя важливо організувати не тільки навчальну діяльність, але й позаурочну, дозвільну. Спілкування зі школярами відіграє для їх всебічного розвитку істотну роль. Воно допомагає зблизитися з дітьми, дізнатися різноманітні сторони їх характеру. Для вчителя важливо прихилити  до себе дитину, спробувати завоювати її довіру, допомогти поділитися думками і сумнівами. Нарешті, спілкування дає вчителеві відчуття необхідності його роботи, затребуваності.

  Отже, основною метою навчально-виховної роботи в школі у всі часи було і є створення умов, за яких відбувається становлення особистості. Для педагога дуже важливо правильно виховати дитину: розвивати її моральні та етичні цінності, творчий потенціал, сприяти розумовому, емоційному і фізичному здоров’ю. Важливо, щоб дитина отримала навички, необхідні в житті, щоб у складній життєвій ситуації змогла прийняти правильне рішення, змогла опанувати різними професіями в залежності від того, як складеться її шлях.

   Для реалізації вище поставленої мети навчально-виховної роботи в школі перед учителем стоять важливі завдання, а саме:

 1. Всебічний розвиток дитини, що охоплює різні аспекти особистості.
 2. Виховання товариськості і розуміння спільності з колективом. Розвиток бажання взаємодопомоги.
 3. Формування навичок до праці.
 4. Підвищення інтелектуального рівня дитини, розвиток навичок самоосвіти і пізнавального інтересу.
 5. Розвиток творчих здібностей як методу самовираження дитини, любові до прекрасного.
 6. Створення у дітей яскравих вражень про рідний край, про Батьківщину в цілому.  

  Поставлені завдання навчально-виховної роботи в школі відповідають напрямам формування особистості, особливо в молодшому шкільному віці. Адже основними якостями гармонійно розвиненої особистості є працьовитість, самостійність, доброта, чесність, співчуття, патріотизм, готовність захистити рідну природу.  

  У практиці вчителя є велика різноманітність форм роботи. Якщо спробувати їх впорядкувати, то можна виділити п’ять основних форм навчально-виховної роботи в школі. В основі цієї класифікації лежать головні методи навчально-виховного впливу: слово, переживання, діяльність, гра, психологічний вплив.  

 1. Словесно – логічні . Це бесіди з дітьми, зборів, обговорення спільних проблем.
 2. Образно – художні. Основою є спільне естетичне переживання. Прикладом може послужити спільний похід на концерт, спектакль; шкільне свято.
 3. Трудові. Сюди можна віднести організацію прибирання, суботника, ремонту класу. Спільна праця здатна надихати не менше, аніж похід в театр або на концерт.
 4. Ігрові. Це спортивні або інтелектуальні ігри, конкурси.
 5. Психологічні. Ця форма дуже важлива для роботи вчителя, хоча і вимагає спеціальної підготовки. Сюди можна віднести психологічні бесіди і вправи.  

   Крім того, можна виділити індивідуальні, групові та масові форми навчально-виховної роботи в школі. Дуже ефективна така форма роботи вчителя, як класна година , основою якого є розмова з учнями на заздалегідь приготовлену тему.   Планування та аналіз навчально-виховної роботи в школі   В організації навчально-виховної роботи особливе місце займає план. Він є важливою частиною успіху у вихованні школярів. Бути вчителем – значить нести відповідальність за їх розвиток і здоров’я. Учитель повинен це усвідомлювати і знати, до чого прагне. Для того, щоб педагог успішно виконував свою роботу і вдосконалювався, він зобов’язаний виконувати аналітичну діяльність, оцінювати свої вчинки та рішення. При плануванні вчитель повинен враховувати як нормативні документи, так і проблеми виховання кожного з учнів. План повинен бути чітким і ясним. У школі необхідно календарне планування, тобто всі заходи повинні бути сплановані за днями, тижнями та чвертям.   Кожен з нас у своїх спогадах повертається до подій шкільного життя. У пам’яті часто виникає яскравий образ, пов’язаний з улюбленими педагогами, цікавими різнобічними особистостями, спілкування з якими принесло нам радість. Їхня любов до дітей, манери, самовіддача залишаються в нашій пам’яті на все життя, часом стаючи прикладом людських відносин. Отже, головною метою роботи вчителя є навчання й виховання самостійної, культурної, моральної особистості, яка усвідомлює свою відповідальність перед сім’єю і суспільством. Учительська  робота є найважливішою ланкою у виховній системі, дієвим механізмом здійснення індивідуального підходу до дитини. Учитель є свого роду посередником між вихованцем і суспільством в освоєнні знань і культури.

Наша адреса

32300 Хмельницька обл.,

м. Кам’янець-Подільський,

вул. Героїв Небесної Сотні, 17

E-mail та телефон

kp.nvk14@gmail.com

school14_2007@ukr.net

(03849) 5-14-16 (молодша школа)

(03849) 5-14-26 (старша школа)

Наш хостинг-провайдер